Hot Job

  • इंडियन ओव्हरसिज बँकेत लिपिक पदाच्या १५०० जागा

इंडियन ओव्हरसिज बँकेत लिपिक (१५०० जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १४ जुलै २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या ७-१३ जुलै २०१२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.iob.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • इंडियन बँकेत लिपिक पदाच्या १२०१ जागा

इंडियन ओव्हरसिज बँकेत लिपिक (१२०१ जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १३ जुलै २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या ७-१३ जुलै २०१२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.indianbank.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • भूमी अभिलेख विभागाच्या कोंकण प्रदेश कार्यालयात २०८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालक, भूमी अभिलेख, कोकण विभागात सरळसेवेद्वारे लघुलेखक-निम्नश्रेणी (१ जागा), भूकरमापक/लिपिक टंकलेखक (१८२ जागा), शिपाई (२७ जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २६ जुलै २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्सच्या ६ जुलै २०१२च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अर्ज व इतर माहिती महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या http://oasis.mkcl.org/landrecords२०१२ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे विशेष समाज कल्याण अधिकारी पदाच्या १५ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (१५ जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २५ जुलै २०१२ आहे. अधिक माहिती http://www.mpsc.gov.in/ व http://www.mpsconline.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे उपसंचालक पदाच्या २ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील उपसंचालक, महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (२ जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ ऑगस्ट २०१२ आहे. अधिक माहिती http://www.mpsc.gov.in/ व http://www.mpsconline.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे समाज कल्याण अधिकारी पदाच्या ३६ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या समाज कल्याण संचालनालयातील समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम (३६ जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ जुलै २०१२ आहे. अधिक माहिती http://www.mpsc.gov.in/ व http://www.mpsconline.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s