Rojgar warta

  • ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर तलाठी पदाच्या २४ जागा

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर तलाठी संवर्ग (२४ जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ जुलै २०१२ आहे. अर्ज व इतर माहिती महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या www.thane.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये ४२५ जागा

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये परिविक्षाधिन अधिकारी (३२५ जागा), कृषि अधिकारी (१०० जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २८ जुलै २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या १४-२० जुलै २०१२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.obcindia.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • रायगड –अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयात ७० जागा

रायगड-अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक टंकलेखक (२७ जागा), तलाठी (२० जागा), वाहनचालक (३ जागा), शिपाई/रखवालदार/स्वच्छक/गोदाम पहारेकरी/हमाल कम स्विपर (२० जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०१२ आहे. या संबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. १८ जुलै २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.raigad.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

  • महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागात ६ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागात नौकाचालक (२ जागा), डिंगी चालक (२ जागा), खलाशी (२ जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ जुलै २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. २० जुलै २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

  • वास्तुशास्त्रीय संघटना निवड समितीतर्फे वास्तुशास्त्रीय आरेखकाच्या ६ जागा

मुंबईतील वास्तुशास्त्रीय संघटना निवड समितीतर्फे वास्तुशास्त्रीय आरेखक (६ जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत करावेत. या संबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. १३ जुलै २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

  • श्रम व रोजगार मंत्रालयातील लेबर ब्युरोमध्ये अन्वेषकाच्या ५० जागा

भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयातील लेबर ब्युरोमध्ये अन्वेषक (५० जागा) हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहे. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर १० दिवसाच्या आत पोचले पाहिजे. या संबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. १८ जुलै २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे

About these ads

2 thoughts on “Rojgar warta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s